петък, 16 април 2021 г.

Къде гледаш, когато лъжеш?


След края на богослужението в храма един свещеник обявил пред своите енориаши:

- Идната неделя ще беседваме   с вас за лъжата. За да ви бъде по-лесно да разберете за какво става дума, преди това прочетете 17-та глава от Евангелието на св. ев.  Марк.

Следващата неделя преди началото на своята проповед свещеникът обявил:

 - Моля тези, които са прочели 17-та глава, да вдигнат ръка. 

Почти всички присъстващи в храма вдигнали ръка.

- Ето точно с вас исках да поговорим за лъжата - казал свещеникът. - В Евангелието на Марк няма 17-та глава. 

 

Тази притча ме подсети как моята баба Кая изобличаваше псевдоинтелектуалците. При нея се събираха на кафе и чай различни хора, които сядаха край голямата маса, застлана с колосана данетелена покривка и докато отпиваха малки глътки от горчивото кафе, беседваха на всевъзможни теми. 

Когато сред гостите в салона на баба се появеше някой всезнайко, тя пускаше многозначителна усмивка и започваше да разказва за книгата, която чете в момента. Обикновено споделяше някоя злободневна история, позната на гостите, а накрая си измисляше заглавие на книгата и питаше дали някой я е чел.  Често многознайковците се изхвърляха, че познават тази книга и така тя ги хващаше в лъжа.  

Тогава подхвърляше забележка:

- Интересно накъде ли гледат хората, когато лъжат.  

Не казваше нищо повече, но на такъв човек доверие повече нямаше. 

А на мене ми казваше: 

- Добре запомни: Когато не казваш истината, лъжеш себе си, че Господ не знае за това. 

Така от дете  до живот запомних деветата Божия заповед    " Не лъжесвидетелствай против ближния си" във възможно най-краткия вариант  - просто "Не лъжи!" 

вторник, 13 април 2021 г.

Вярна ли е Библията?


Веднъж един  невярващ в Бога млад човек  в присъствието на християнин се изказал с насмешка за достоверността на Библията, тъй като авторството на някои от нейните части не е напълно установено.  

Християнинът му казал:

- Кажи ми, моля, кой е авторът на таблицата за умножение?

Младежът се замислил, а сетне признал, че авторът не му е известен. 

- Не е ли глупаво да вярваш в правилността на таблицата за умножение и да я използваш непрекъснато, а да не знаеш кой я е съставил? - попитал християнинът. 

 

понеделник, 12 април 2021 г.

Господ знае най-добре


Двама монаси отшелници, живеещи в пустинята,  се сговорили всеки  да посади пред своята килия палма, за да прави тя сянка по време жарките часове на деня.  

Срещнали се те след известно време и единият монах споделил: 

- Ето, братко, моля се на Бога да прати  дъжд на моята палма и всеки път Той изпълнява моята молба. Моля за слънчеви дни и Бог ми изпраща слънце. А гледай, твоята палма   расте доста по-добре от моята. Как се молиш ти за нея?

- О, братко, аз просто се моля: "Господи, помогни на  моята палма да расте по начин,  който  само Ти знаеш като най-добър за нея. " И ето, Господ изпраща и слънце и дъжд, когато е нужно.  В живота ни най-важно е да разберем, че Бог най-добре знае кое е на-доброто за нас и  от какво имаме нужда във всеки момент, защото ни  обича повече, отколкото ние обичаме себе си.   От нас се иска  да се смирим и да претърпим , за да може Господ да подреди всичко  най-добре за нас. 


Той обръща князете в нищо, съдиите земни прави като нищожни. Едва посадени, едва посеяни, едва се укоренил в земята стволът им, щом Той духне върху тях, те са изсъхнали, и вихърът ги отниса като плява. (Ис. 40:23-24)

събота, 10 април 2021 г.

Проповедник


Познавам свещеник, който след всяка литургия, както е редно,  произнася  проповед, независимо колко са хората в храма. Признавам, от неговата проповед винаги научавам нещо или най-малкото си поставям въпрос, чийто отговор после търся и обикновено намирам.  

Познавам и друг един свещеник, който също с охота проповядва, но само като има достатъчно публика. Той е начетен,  изглежда  подготвен  по всяка тема, но рядко запомням нещо от неговата проповед.  Докато друг един млад свещеник също за проповедта си се влияе от броя на слушателите, но Господ го е дарил с талант винаги да казва нещо уместно и злободневно и то да се запомни.  

четвъртък, 8 април 2021 г.

Как узнаваме волята Божия?


Наскоро ме попитаха как човек може да узнае каква е Божията воля за него самия.  Моята близка  се намираше пред важен за  земния си живот избор и  потърси съвет  как да постъпи. Казах, че е добре да изчака с отговора колкото е възможно и сама ще разбере. Обясних, че Бог винаги намира начин да ни открие Своя промисъл  кое  според Него е най-доброто за всеки от нас. Но ни е нужно търпение и смирение, за да дочакаме и открием този знак. Първото условие за това е да пренебрегнем личната си воля и да не се поддаваме на изкушението, да смятаме, че нещо зависи от нас. 

понеделник, 5 април 2021 г.

Помирение


Благочестив пустинник пристигнал в един от скитовете за кратко време, но като не намерил подходяща килия, не знаел къде да остане. Друг старец, който имал празна стая, му я предложил. 

Първите дни двамата монаси се отнасяли помежду си като братя в Христа, но скоро любовта им се нарушила. Като разбрали колко поучителни са беседите на новодошлия, мнозина започнали да го посещават, като му носели кой каквото има. 

неделя, 4 април 2021 г.

Бог е съкровище


Бог е единственото съкровище за  човека. 

В Цариград живял твърде богат и човеколюбив гражданин. Не се стараел да остави на единствения си син голямо наследство, а щедро раздавал от имането си на бедните. Но това изглеждало недостатъчно на боголюбивия човек. Той искал да има и утешението, като се яви пред страшния престол на небесния Съдия, да може да каже: “Ето ме със сина, който Си ми дал”. Искал и сина си да направи какъвто бил той самият - милостив към страдащите хора. 

Един ден, като го повикал при себе си и му показал всичките си богатства, го попитал: “Драги сине, какво предпочиташ да получиш като наследство от мене - тези съкровища или Христа Спасителя?”. 

Къде гледаш, когато лъжеш?

След края на богослужението в храма един свещеник обявил пред своите енориаши: - Идната неделя ще беседваме   с вас за лъжата. За да ви бъде...