понеделник, 28 септември 2020 г.

Манастири в област ПерникТрънският манастир през 30-те години на ХХ век
Трънският манастир през 30-те години на ХХ век

 


1. Батановци  - манастир "Св. Възнесение Господне" (Светиспас)    - в северозападното подножие на планината Голо бърдо, северно от град Батановци;

2. Бела вода -  манастир "Свети Георги", непосредствено до шосето Перник - Радомир в кв. "Бела вода"; ХХ в.;

3. Билинци -  манастир “Св. Архангел Михаил”  - на 16 км северозападно от гр.  Брезник,  в подножието на рида Црънча от Завалска планина над с. Билинци;

4. Велковци -  манастир "Свети ап.  Петър и Павел" -  на 1,5 км източно от с. Велковци;  1940 г.

5. Вискяр - Вискярски манастир "Св. ап.  Петър и Павел" - на около 1,5 км северно от село Расник, на югоизточния склон на планината Вискяр;

6. Витановци - Витановски  манастир "Света Неделя" - на около 2 км югоизточно от с. Витановци, в местността Витановски уши;

7. Владимир - Владимирски манастир "Св. Петър" - на около 1 км източно от с.  Владимир и западно от автомагистрала „Струма“;

8.  Главановци - Главановски (Глава) манастир „Св. Николай” - на юг   от с. Главановци, недалеч от местността „Селище”;

9. Глоговица - Глоговишки манастир "Св.  Николай" - на около 3 км южно от село Глоговица, в местността Бранище, в северното подножие на Ерулска планина;

събота, 26 септември 2020 г.

Обновени манастири и храмове в област Перник

      
Калугери бият клепала в Пернишко

         

         Все повече калугери бият клепала в Пернишко, радват се християните от района. Така е, защото в изоставени за дълго време манастири вече има монаси.         

        Повече от 50 са православните свети обители,   съществували и съществуващи на територията на административната област около град Перник. За някои се знаят подробности, от други има само материални следи, а на много места и те са заличени и е останало само преданието. 

       В днешно време  са малко реално действащите манастири  измежду всичките, в които през различно време клепалото е събирало монашеска общност  за обща молитва. Това може да се промени към по-добро заради създалата се  възможност за възстановяването на някои от тях  чрез безвъзмездното финансиране на проекти за обновление им през Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за  периода от 2014 до 2020 година,  съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Една от подмерките на ПРСР  имаше за цел да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони  (подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“).  По тази подмярка след подписани договори с фонд "Зеамеделие" за проекти, отнасящи се за обекти в област Перник, беше предоставена  финансова помощ  в размер на около 6 милиона лева за дейности по  възстановяване, реставрация, ремонт и реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

       Така с благословението на Светейшия Български Патриарх и Софийски митрополит Неофит за периода на действието на програмата до 2020 г. на територията на област Перник частично са обновени 9 манастира и две черкви.  

По време на предишния програмен период обновените черкви  са три.

        Предоставена от Фонд Земеделие справка показва кои са манастирите и църквите, където са осъществени проекти, финансирани от ПРСР 2014-2020:

Как минава Страстната седмица в храма?

Да обикаляш черквата на Великден и да се провреш под масата на Разпети петък , не е това Възкресение Христово. Така една съвременна баба се ...