неделя, 21 март 2021 г.

Притча за коронавируса

 


Един монах  странствал по  белия свят. Веднъж срещнал  чумата, която отивала към неговия роден град. 

-  Накъде си се запътила, чумо? - попитал  я той. 

- Отивам в твоя роден град - отвърнала му тя. - Имам задължение да отнема хиляда живота.  

След известно време монахът отново срещнал чумата по своя път. 

- Ти защо ме излъга като те срещнах предния  път?- попитал я той с укор. -  Каза, че си длъжна да отнемеш  хиляда живота, а си отнела пет хиляди. 

- Тогава аз ти казах истината. - отговорила чумата. - Аз наистина отнех хиляда живота. Останалите умряха от страх. 

(Превод от руски)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Как минава Страстната седмица в храма?

Да обикаляш черквата на Великден и да се провреш под масата на Разпети петък , не е това Възкресение Христово. Така една съвременна баба се ...